Emerytury dla ubeków nadal będą wysokie?

Rząd negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych byłych ubeków.

Jak pisze ‚Nasz Dziennik’ – w projekcie stanowiska rządu napisano, że autorzy nie wskazali żadnego uzasadnienia dla przyjętych przez siebie wartości. Rada Ministrów krytykuje m.in. niższą wartość przelicznika dla każdego roku służby poza organami bezpieczeństwa państwa.

Zdaniem rządu wskazane przez projektodawców skutki finansowe – czyli zmniejszenie wydatków budżetu państwa o kwotę około 300 mln zł rocznie – nie znajdują żadnego uzasadnienia w rzeczywistości.

Projekt ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy SB i WRON przedstawiła Solidarna Polska.

fot. Kancelaria Premiera, lic. CC