Episkopat Francuski na UKSW

fot. Mikołaj Michalecki

Najważniejszym wyzwaniem dla Kościoła we Francji jest kwestia wewnętrznego przeżywania – ocenił emerytowany arcybiskup Lille abp Gerard Defois. Duchowny był prelegentem konferencji „Episkopat Francuski”, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako wybitny socjolog podjął analizę problematyki dzisiejszych procesów zachodzących w społeczeństwie francuskim.

Potrzeba jedności i solidarności dla całej Europy – podkreślił abp Gerard Defois.

Tłumaczenie: Uważam, że najważniejsze wyzwanie dla Kościoła we Francji, to kwestia wewnętrznego przeżywania. Tak, aby to przeżywanie, było pełne jedności, solidarności i dotyczyło całej Europy.

Nie można mówić, że Francja przeżywa jakikolwiek kryzys. Kryzys jest po prostu stanem rzeczywistości, który dla wiernych staje się wyzwaniem – zaznaczył abp Gerard Defois.

Tłumaczenie: Uważam, że jako takiego kryzysu nie ma. Kryzys trzeba określić jako pewną rzeczywistość wobec której stajemy jako Kościół. Ta rzeczywistość powtarza się we wszystkich okolicznościach i ona jest wyzwaniem. W języku Ewangelii również znajdziemy stan kryzysu, który powinien być wyzwaniem dla wiernych. Najważniejsze zadanie jest przed młodzieżą, która w obecnym stanie kryzysu musi znaleźć swoje miejsce. Przypomnę słowa księdza kardynała Macharskiego: Jeżeli Polska stanie się bardziej liberalna, to Kościół w Polsce będzie musiał zmierzyć się z podobnymi problemami jak Francja.

Po wystąpieniu francuskiego biskupa odbyła promocja książki ks. dra hab. Artura Kasprzaka Kościół a nowoczesność. Rozeznanie pastoralne przemian społeczno-kulturowych we Francji po Soborze Watykańskim II. Patronat medialny nad konferencją objęło Radio Warszawa.

Mikołaj Michalecki