Franciszek: jedność chrześcijan jest pragnieniem samego Jezusa

fot. EPA/JONAS EKSTROMER SWEDEN OUT Dostawca: PAP/EPA

Z udziałem papieża Franciszka w Szwecji odbyły się obchody piećsetlecia reformacji. Hasłem tej siedemnastej zagranicznej podróży podczas obecnego pontyfikatu są słowa: „Razem w nadziei”.

Po południu Ojciec Święty wziął udział w modlitwie ekumenicznej w katedrze luterańskiej w Lund. W wygłoszonej przy tej okazji homilii papież Franciszek podkreślił, że istotą wysiłków na rzecz zjednoczenia chrześcijan jest trwanie w jedności z Chrystusem, bez którego nic nie możemy uczynić.

 

Tłumaczenie:
(Nie możemy pogodzić się z podziałem i dystansem, jaki rozdzielenie wytworzyło między nami. Możemy to naprawić w kluczowym momencie naszej historii, przezwyciężając spory i nieporozumienia, które często uniemożliwiały nam zrozumienie siebie nawzajem.)

Ojciec Święty zaznaczył, że jedność chrześcijan jest pragnieniem samego Jezusa. Dlatego trzeba spojrzeć z miłością i szczerością na przeszłość i uznać błąd oraz prosić o przebaczenie. Dodał, że również lud Boży pragnie jedności. Bowiem podział historycznie został utrwalony bardziej przez ludzi władzy tego świata, niż ze względu na wolę wiernego ludu.

 

Tłumaczenie:
(Jako chrześcijanie będziemy wiarygodnym świadectwem miłosierdzia na tyle, na ile przebaczenie, odnowa i pojednanie będą między nami codziennym doświadczeniem. Wspólnie możemy głosić oraz konkretnie i radośnie ukazywać Boże miłosierdzie, broniąc i służąc godności każdej osoby. Bez tej służby dla świata i w świecie wiara chrześcijańska jest niepełna.)

Na zakończenie Franciszek zachęcił do modlitwy, aby luteranie i katolicy byli zjednoczeni z Chrystusem, aby móc razem nieść Jego Słowo światu, który potrzebuje Jego czułości i miłosierdzia.

Następnie papież wziął udział w spotkaniu ekumenicznym na stadionie w Malmoe. We wtorek Ojciec Święty odprawi w tym mieście mszę świętą dla katolików Szwecji i Skandynawii.

KAI