Franciszek: jesteśmy wezwani do komunii z Jezusem

fot. EPA/RICCARDO ANTIMIANI Dostawca: PAP/EPA

W rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” na placu św. Piotra w Watykanie, papież Franciszek nawiązał do niedzielnej Ewangelii, która przedstawia Jezusa idącego przez wsie i miasta i nauczającego.

Jezus zmierzał wówczas do Jerozolimy, gdzie wiedział, że będzie musiał umrzeć na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi.

Droga do zbawienia jest dostępna dla wszystkich, ale wąska. Ojciec Święty podkreślił, że są to „ciasne drzwi”, które wymagają zaangażowania, a nawet „wysiłku” – stanowczej i wytrwałej woli życia zgodnie z Ewangelią.

„Dla nas chrześcijan oznacza to, że jesteśmy wezwani do nawiązania prawdziwej komunii z Jezusem, modląc się, chodząc do kościoła, przystępując do sakramentów i karmiąc się Jego Słowem. To podtrzymuje nas w wierze, karmi naszą nadzieję, ożywia miłość. W ten sposób z Bożą łaską możemy i musimy poświęcić nasze życie dla dobra braci, walcząc z wszelką formą zła i niesprawiedliwości” – mówił papież.

Na zakończenie papież Franciszek poprosił o wspólną modlitwę, aby jak najszybciej mogły zostać opanowane pożary w Amazonii. „To płuco leśne jest niezbędne dla naszej planety” – zaznaczył Ojciec Święty.

KAI