Franciszek: Jezus przyszedł wypełnić i ogłosić definitywnie Prawo Boże

fot. PAP/Leszek Szymański

– To, co zostało powiedziane w Starym Przymierzu, to nie wszystko: Jezus przyszedł wypełnić i ogłosić definitywnie Prawo Boże – powiedział papież Franciszek podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański.

Ojciec Święty podkreślił, że Jezus wypełnia Prawo Boże przez przepowiednie i oddanie siebie na krzyżu.


Tłumaczenie:
(W ten sposób Jezus naucza, jak w pełni realizować wolę Bożą, z większą sprawiedliwością niż uczeni w Piśmie i faryzeusze Sprawiedliwością ożywianą miłością, umiłowaniem, miłosierdziem, a zatem zdolną do wypełnienia istoty przykazań, unikając niebezpieczeństwa formalizmu.)

Franciszek zaznaczył, że w Ewangelii Jezus bada trzy aspekty: zabójstwo, cudzołóstwo i przysięganie. W odniesieniu do przykazania „Nie zabijaj”, mówi, że jest ono pogwałcone nie tylko przez rzeczywiste morderstwo, ale także przez te zachowania, które obrażają godność osoby ludzkiej. Do cudzołóstwa natomiast dochodzi się poprzez zamiar zawłaszczenia kobiety innej niż własna żona. Jezus przestrzega też przed przysięganiem.


Tłumaczenie:
(Jesteśmy raczej wezwani do ustanowienia między nami, w naszych rodzinach i naszych wspólnotach atmosfery przejrzystości i wzajemnego zaufania, abyśmy mogli być poczytywani za prawdomównych, bez powoływania się, by zyskać wiarygodność, na działanie sił wyższych. Nieufność i wzajemne podejrzenia zawsze zagrażają spokojowi.)

Na zakończenie papież modlił się, byśmy byli chrześcijanami rzeczywistymi, co jest możliwe dzięki łasce Ducha Świętego.

KAI