Franciszek: odkrycie Królestwa Bożego wymaga wysiłku poszukiwania

fot. www.youtube.com/ctvaticano

W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański papież zachęcał do radości i odkrywania bliskości Jezusa w naszym życiu. Ojciec Święty rozważał fragmenty Ewangelii św. Mateusza o ukrytym skarbie i perle.

Franciszek wyjaśniał, że to przypowieści o ukrytym Królewskie Bożym, którego znalezienie wymaga wysiłku i chęci poszukiwania.

„Trzeba, aby serce płonęło pragnieniem osiągnięcia cennego dobra,mianowicie królestwa Bożego, które staje się obecne w osobie Jezusa. To On jest skarbem ukrytym, to On jest drogocenną perłą. To On jest fundamentalnym odkryciem, które może obdarzyć nasze życie decydującym zwrotem, napełniając je znaczeniem.”

Franciszek mówił, uczeń Chrystusa nie jest człowiekiem, który pozbawia się czegoś zasadniczego. To ktoś, kto znalazł znacznie więcej, znalazł pełną radość, którą może
obdarzyć tylko Pan.

„To radość każdego z nas, kiedy odkrywamy bliskość i pocieszającą obecność Jezusa w naszym życiu. Taką obecność, która przemienia serce i otwiera nas na potrzeby i akceptację braci, zwłaszcza tych najsłabszych.”

Na zakończenie papież zachęcał do modlitwy za wstawiennictwem Maryi Panny, aby każdy potrafił dawać świadectwo słowem i codziennymi gestami o radości z powodu znalezienia skarbu królestwa Bożego, to znaczy miłości jaką Ojciec obdarzył nas przez Jezusa.
KAI