Franciszek: Pan nieustannie oferuje nam swoje przebaczenie i pomaga nam je przyjąć

Franciszek 03.02.2016Na przebaczenie jako klucz prawdziwej sprawiedliwości wskazał papież Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej. W swojej katechezie Ojciec Święty podjął problem powiązania w Bogu nieskończonego miłosierdzia z doskonałą sprawiedliwością.

Franciszek przypomniał, że istnieje prawny wymiar sprawiedliwości, zgodnie z zasadą, że każdemu musi być dane, to co się jemu należy.

Ta droga wciąż nie prowadzi jednak do prawdziwej sprawiedliwości, bo w istocie nie pokonuje zła, ale je po prostu powstrzymuje. Natomiast tylko wówczas, gdy odpowiadamy na zło dobrem, może być ono naprawdę pokonane – mówił Ojciec Święty.

Papież nie krył trudności tej drogi, wymagającej od pokrzywdzonego, by był gotów do przebaczenia i pragnął dobra tego, kto wyrządził mu szkodę.

W ten sposób Bóg działa wobec nas grzeszników. Pan nieustannie oferuje nam swoje przebaczenie i pomaga nam je przyjąć oraz zdać sobie sprawę z naszego zła, abyśmy się mogli z niego wyzwolić. Bóg nie chce bowiem naszego potępienia, ale naszego zbawienia – podkreślił Franciszek.

Ojciec Święty podkreślił, że sprawiedliwość Boga to Jego przebaczenie. A my, jako dzieci tego dobrego Ojca, jesteśmy wezwani, aby przyjąć Boże przebaczenie i do przebaczenia z kolei naszym braciom.