Franciszek: pełnienie dzieła Bożego wymaga cierpliwości, posłuszeństwa i modlitwy

fot. www.flickr.com/people/episkopatnews

Na konieczność cierpliwości, posłuszeństwa i modlitwy w wypełnianiu dzieła Bożego wskazał Ojciec Święty podczas audiencji generalnej. Franciszek pozdrowił również młodzież, która spotka się w Lednicy.

Papież rozpoczął nowy cykl katechez na temat Księgi Dziejów Apostolskich.

Franciszek powiedział:

„Ta biblijna księga, napisana przez św. Łukasza Ewangelistę, opowiada nam o pielgrzymowaniu Ewangelii w świecie i ukazuje wspaniałe zespolenie Słowa Bożego z Duchem Świętym, które zapoczątkowuje czas ewangelizacji. Protagonistami Dziejów jest właśnie żywa i skuteczna „para”: Słowo i Duch.”

Papież podkreślił, że Słowo Boże jest dynamiczne, a jego moc pochodzi od Ducha Świętego i staje się ono zdolne do rozpalenia serc i wysadzenia schematów, sprzeciwów i murów podziału, otwierając nowe drogi i poszerzając granice ludu Bożego. To On nadaje donośną dźwięczność i wyrazistość naszemu kruchemu ludzkiemu słowu, oraz zapewnia przepowiadaniu Kościoła, w którym żyje i działa Chrystus, wytrwałość i owocność.

Franciszek przypomniał, że Zmartwychwstały zachęca swoich uczniów, aby sami nie „wytwarzali” misji, lecz oczekiwali, aż Ojciec ożywi ich serca swoim Duchem. Podkreślił, że na ten dar trzeba oczekiwać modląc się z wytrwałością we wspólnocie wierzących.

Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty zwrócił się ze szczególnym pozdrowieniem do młodzieży, która w najbliższą sobotę, 1 czerwca przybędzie do Lednicy na Spotkanie Młodych.

Ojciec Święty mówił:

„Witam serdecznie Polaków. Szczególne pozdrowienie kieruję do młodzieży, która w sobotę przybędzie do Lednicy na Spotkanie Młodych. Przed Wniebowstąpieniem Pan Jezus zapytał Szymona Piotra: „Czy kochasz mnie?”. Żałując zaparcia się Syna Bożego, wyznał: „Ty wiesz, że cię kocham”. Te słowa, będące hasłem waszego spotkania, Bóg powtarza nieustannie do każdego w sakramencie Pokuty i Pojednania, a zwłaszcza w Eucharystii. Uważnie słuchajcie Jego głosu. Niech chwile przeżywane w „Polskiej Panamie”, jak nazywacie w tych dniach Lednicę, przenika entuzjazm waszej wiary, modlitwy, radości i wspólnego świętowania. Zabierzcie ze sobą w drogę to, co otrzymacie w darze: pieczęć, symbol więzi z Duchem Świętym oraz specjalny rachunek sumienia oparty na treści obrazu Caravaggia „Powołanie świętego Mateusza”. Pamiętajcie, że przeobrażenie się grzesznika w świętego, jak w życiu Celnika z Kafarnaum jest możliwe! Niech was prowadzi entuzjazm nawróconego serca, a Bóg niech wam błogosławi. Ogarniam was moją modlitwą.”

Słów papieża na placu św. Piotra wysłuchało dzisiaj około 18 tys. wiernych.

KAI