Franciszek: Przemienienie Jezusa pomaga zrozumieć Jego mękę

W rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański” w Watykanie, papież Franciszek nawiązał do niedzielnej Ewangelii o przemienieniu Jezusa. Ojciec Święty mówił o słowach w których Chrystus objawia swoim uczniom, że w Jerozolimie będzie musiał „wiele cierpieć, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie”.

Franciszek zaznaczył, że wydarzenie Przemienienia umożliwia uczniom stanięcie w obliczu męki Jezusa w sposób pozytywny, nie dając się nim przytłoczyć.

„Przemienienie pomaga uczniom, a także nam w zrozumieniu, że męka Chrystusa jest tajemnicą cierpienia, ale jest przede wszystkim ze strony Jezusa darem nieskończonej miłości. Wydarzenie Jezusa, który przemienia się na górze pozwala nam lepiej zrozumieć także Jego zmartwychwstanie” – wyjaśnił papież.

Na zakończenie Franciszek dodał, aby zwracać się do Maryi Dziewicy w modlitwie, aby z wiarą i wielkodusznością kontynuować drogę Wielkiego Postu.

KAI