Franciszek: różnice między kobietą i mężczyzną służą ich jedności

Usunięcie różnicy między kobietą a mężczyzną jest w rzeczywistości problemem, a nie rozwiązaniem – mówił papież Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej w Watykanie. Ojciec Święty swoją katechezę poświęcił różnicy i komplementarności między mężczyzną a kobietą.

Papież Franciszek komentując opis stworzenia człowieka na Boży obraz, zawarty w Księdze Rodzaju stwierdził, że nie tylko kobieta i mężczyzna osobno noszą w sobie obraz Boga, ale także jako para.

Różnica między mężczyzną a kobietą nie służy ich przeciwstawianiu sobie czy też podporządkowaniu, lecz służy jedności i rodzeniu nowych pokoleń, będąc zawsze na obraz i podobieństwo Boga. Uczy nas tego doświadczenie: aby dobrze poznać siebie i harmonijnie się rozwijać istota ludzka potrzebuje wzajemności między mężczyzną a kobietą – powiedział papież.

Ojciec Święty zauważył, że kultura nowożytna i współczesna otworzyła nowe przestrzenie, nowe swobody i nowe głębie, by wzbogacić zrozumienie tej różnicy. Ale wprowadziła również wiele wątpliwości i sceptycyzmu.

Zastanawiam się, na przykład, czy tak zwana teoria gender nie jest także wyrazem jakiejś frustracji i rezygnacji, która ma na celu zatarcie różnicy seksualnej, ponieważ nie potrafi już z nią sobie poradzić. Tak, grozi nam uczynienie kroku wstecz. Usunięcie różnicy jest w rzeczywistości problemem, a nie rozwiązaniem – stwierdził Franciszek.

Papież podkreślił, że aby rozwiązać problemy relacji, mężczyzna i kobieta powinni zamiast więcej do siebie mówić, bardziej słuchać siebie nawzajem, lepiej się poznawać, bardziej miłować siebie nawzajem. Powinni traktować się z szacunkiem i przyjaźnie współpracować.

Jednocześnie zachęcił intelektualistów do rzetelnego pogłębiania kwestii komplementarności kobiety i mężczyzny, którzy powołani są do budowania jedności małżeńskiej i rodzinnej na całe życie.

fot. vatican.va