Franciszek: świat musi widzieć w uczniach Pana proroków

fot. PAP/Leszek Szymański

Do tego, aby świat dziś widział w uczniach Pana proroków, zachęcił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”, którą odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie. Franciszek nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, przypomniał, że Jezus jest tym, na którym spoczywa Duch Pański, który go namaścił i posłał, aby wypełniał misję zbawienia na rzecz ludzkości. 

Franciszek zaznaczył, że prorocy, to ludzie odważnie i wytrwale odpowiadających na powołanie chrześcijańskie.

TŁUMACZENIE: 

„Osoby, którzy podążają za „bodźcem” Ducha Świętego, posyłającego ich, aby głosili nadzieję i zbawienie ubogim i wykluczonym; osoby, które kierują się logiką wiary, a nie cudowności; osoby poświęcające się służbie wszystkim, bez przywilejów i wykluczeń.” 

Na zakończenie wezwał: „Najświętszą Maryję Pannę, abyśmy wzrastali i podążali w tym samym zapale apostolskim o królestwo Boże, jaki ożywiał misję Jezusa.”

KAI