Franciszek: zachęcam wszystkich do otwarcia się z uległością na działanie Ducha Świętego

fot. www.flickr.com/people/episkopatnews

Papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę nawiązał do wczorajszych uroczystości dziękczynnych kultu bł. Michała Giedroycia w Krakowie.

– Niech to wydarzenie zachęca Polaków i Litwinów do umocnienia więzi pod znakiem wiary i czci dla błogosławionego Michała, który mieszkał w Krakowie w XV wieku, będąc wzorem pokory i ewangelicznej miłości. – nawoływał Papież Franciszek na placu św. Piotra w Watykanie.

TŁUMACZENIE:
„Pozdrawiam was wszystkich, pielgrzymów przybyłych z Włoch i z wielu stron świata, którzy uczestniczyliście w tej celebracji: grupy, stowarzyszenia i poszczególnych wiernych. Zachęcam wszystkich do otwarcia się z uległością na działanie Ducha Świętego, ofiarowując światu, w różnorodności charyzmatów obraz braterstwa w komunii.”

Na zakończenie Papież Franciszek powierzył wszystkich w łaskę Maryi.

KAI