Franciszek zachęcił do odnowienia życia wspólnot chrześcijańskich

fot. PAP/Photoshot

Do odnowienia wspólnot chrześcijańskich, aby były miejscami w których podejmowane są „dzieła solidarności i komunii, w których liturgie byłyby spotkaniem z Bogiem, które stają się komunią z naszymi braćmi i siostrami, miejscami, które byłyby bramami otwartymi na niebieskie Jeruzalem” zachęcił Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Do pielgrzymów z polski powiedział również, żeby pamiętali o tym, że Chrystus ich kocha.

Na wstępie Franciszek zauważył, że życie wspólnoty pierwszego Kościoła staje się przestrzenią objawienia się żyjącego Chrystusa. Święty Łukasz Ewangelista ukazał Kościół w Jerozolimie jako wzór wszelkiej wspólnoty chrześcijańskiej. Ta wspólnota odrzucała indywidualizm, aby wspierać dzielenie się i solidarność.

– Bliskość i jedność to styl odkupionych – podkreślił Ojciec Święty.

Franciszek powiedział:

„Opis z Dziejów Apostolskich przypomina nam, że Pan zapewnia rozwój wspólnoty (por. 2, 47): trwanie wierzących w autentycznym przymierzu z Bogiem i z braćmi staje się siłą przyciągającą, która fascynuje i zdobywa wielu (por. Evangelii gaudium, 14). Jest to zasada, dzięki której żyje wspólnota wierząca wszystkich czasów.”

– Chrystus żyje nieustannie, kocha nas, ofiaruje nam siebie, jako źródło miłosierdzia, przebaczenia, odkupienia – przypomniał Ojciec Święty pozdrawiając pielgrzymów polskich podczas audiencji generalnej. Franciszek nawiązał do przypadającej w najbliższy piątek uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Papież mówił:

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przypomina nam ona, że Chrystus żyje nieustannie, kocha nas, ofiaruje nam siebie, jako źródło miłosierdzia, przebaczenia, odkupienia. W Nim możemy odnaleźć pokój ducha, który często zakłóca w nas niepewność, smutek, poczucie grzechu. Ofiarujmy Bożemu Sercu samych siebie, całe nasze życie, czas rozpoczętych wakacji. Życzę wszystkim dobrego wakacyjnego wypoczynku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”

Słów papieża wysłuchało na placu św. Piotra około 13 tys. wiernych. Była to ostatnia papieska audiencja ogólna przed lipcową przerwą wakacyjną. Środowe spotkania Ojca Świętego z wiernymi zostaną wznowione w sierpniu.

KAI