Gruntowny remont pokamedulskiego kościoła na Bielanach

fot. dobremiejsce.org

Zbudował go król Władysław IV po zwycięstwie pod Smoleńskiem, to tutaj kręcono sceny z Panem Wołodyjowskim, przez lata niszczał i szarzał, dzisiaj odzyskuje dawny blask. Na warszawskich Bielanach trwa remont kościoła pokamedulskiego.

– To perła baroku i jeden z niewielu zachowanych zabytków po zakonie kamedułów – mówi ksiądz Leszek Kwiatkowski z warszawskiego seminarium, które opiekuje się obiektem.

 

Po remoncie przy kościele ma powstać ścieżka edukacyjna informująca o historii zakonu kamedułów na Mazowszu.

Zakończono remont kanalizacji, fundamentów i fasady kościoła, w planach jest odnowienie wież i dachu. Prace mają się zakończyć w połowie przyszłego roku.

KAI