Internetowa petycja z poparciem dla Mary Wagner

fot. citizengo.org

Od wtorku w internecie można wyrazić poparcie dla kanadyjskiej obrończyni życia. Petycja zostanie dostarczona sędziemu, który poprosił o przysyłanie korespondencji zaświadczającej o działalności Mary Wagner na rzecz obrony życia nienarodzonych dzieci.

Kanadyjska obrończyni życia w sierpniu ponownie została uznana za winną utrudniania działalności prywatnych klinik aborcyjnych. Aresztowano ją, gdy namawiała kobiety do odstąpienia od aborcji i oferowała im pomoc. Prokurator domaga się osiemnastu miesięcy więzienia.

Na stronie internetowej ratujdzieci.pl w języku polskim i angielskim można podpisywać list otwarty zaadresowany do kanadyjskiego sędziego. – Korespondencja może pomóc skrócić karę Wagner – mówi członek zarządu Fundacji Pro-Prawo do Życia Mariusz Dzierżawski. Przypomina, że Wagner dwukrotnie gościła w Polsce. – Ci, którzy poznali ją, mogą pisać listy do sądu kanadyjskiego dając świadectwo, że jest to osoba bardzo łagodna, która kieruje się dobrymi motywacjami. Ze względów moralnych sprzeciwia się zabijaniu dzieci, w żaden sposób nie ucieka się do przemocy ani jej nie pochwala – podkreśla Dzierżawski.

Apel do Polaków, o przysyłanie świadectw na temat Wagner, wystosowała również jej matka.

Krótkie listy-świadectwa, nie przekraczające jednej strony, zaadresowane do sędziego Ericka Libmana, można wysyłać również pocztą na adres kanadyjskiej Koalicji dla Życia: Justice Eric (Rick) N. Libman; Care of Campaign Life Coalition104 Bond Street Suite 300; Toronto ON M5B 1X9 Canada. Korespondencję można wysyłać również e-mailem na adresy: EricRick.Libman@ocj-cjo.ca, z kopią do prokuratora craig.power@ontario.ca oraz Koalicji dla Życia clc@campaignlifecoalition.com.

Wagner w grudniu ubiegłego roku została po raz kolejny aresztowana w Toronto. Kanadyjska obrończyni życia za swą działalność spędziła w więzieniach prawie pięć lat.

Zasądzona dla Wagner kara zostanie ogłoszona 12 września.

IAR