IV Piknik CARITAS w Kobyłce

Piknik CARITAS odbędzie w Niedzielę 16 czerwca 2019 roku, od godziny 12:30 na terenie Parfii Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce. Gościem wyjątkowym podczas pikniku będzie Ks. Bogusław Kowalski z humorem pod koloratką.