Jaka jest prawdziwa historia Polski?

To będzie największa lekcja historii w naszym kraju – tak akcję ‚Prawdziwa matura z historii Polski’ reklamują jej pomysłodawcy z Towarzystwa Patriotycznego.

W ramach akcji każdy będzie mógł zdać maturę i wziąć udział w konkursie historycznym z nagrodami – zauważą polityk i filozof Józef Orzeł.

hist1

Jan Pietrzak, założyciel Towarzystwa Patriotycznego zapewnia, że w maturze mogą wziąć udział Polacy w każdym wieku, nawet ci mieszkający poza granicami kraju.

hist2

Materiały do nauki, regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Patriotycznego w zakładce ‚Prawdziwa matura z historii’.

for. zkvrev, lic. CC