Jan Paweł II w Radiu Warszawa

Papież – Polak jako jeden z pierwszych hierarchów Kościoła odczytał znak czasu, jakim było pojawienie się rozgłośni katolickich w przestrzeni medialnej. Wielokrotnie podkreślał, że są one „wielkim wyzwaniem dla religijnego świadectwa dawanego w dialogu społecznym”. Radio Warszawa, rozgłośnia diecezji warszawsko-praskiej podjęło to wyzwanie. Głos Jana Pawła II rozbrzmiewa w nim codziennie, w myśl radiowego motto „Dobre Słowo na fali”. Przed kanonizacją rozgłośnia pokazuje postać polskiego Papieża takiego, jakim znało go niewielu.

W audycji „Dlaczego święty”, która powstaje przy współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II, słuchacze Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o 12.45 i 22.35 spotykają osoby, które mają osobistą relację z Papieżem-Polakiem. Wspominają, jak z kolegami grał w piłkę nożną i konkurował, kto zje więcej kremówek, jak w„Ślubach panieńskich” grał szaławiłę Gucia i przed spektaklem malował sobie wąsy osmalonym korkiem od butelki. Ks. prof. Jan Sochoń zauważył, że Karol Wojtyła jako pierwszy przedstawiciel polskiego Kościoła mówił o sztuce jako o drodze do Boga i artystom przypisywał funkcję prorocką. Jerzy Donarski, wykładowca etyki w biznesie podkreślał, że jeśli w pełni zaczniemy wdrażać w życie głoszone przez Wojtyłę zasady etyki w biznesie, gospodarka rozkwitnie. Aktorka Maja Komorowska wzruszająco opowiadała o przenikliwym spojrzeniu Ojca Świętego. – Dla mnie spotkania ze świadkami życia Jana Pawła II stają się moimi osobistymi spotkaniami z Papieżem – mówi Randa Ombach, współautorka audycji. Od 1 grudnia w każdą niedzielę o 10.30 można posłuchać papieskich homilii wygłoszonych podczas pielgrzymek do ojczyzny. -Gdy Papież – Polak przyjeżdżał do Ojczyzny następowało duchowe odrodzenie naszego Narodu. Ludzie podnosili głowy, porządkowali serca i sumienia. Dziś także potrzebujemy tej siły i prawdy jaką przynosił nasz Błogosławiony – mówi Urszula Kacprzak, sekretarz redakcji, która dokonuje wyboru homilii.

Od 5 marca do 27 kwietnia rozbrzmiewa audycja „Drogowskazy”. Są to krótkie opowieści o Karolu Wojtyle, snute przez osoby zaprzyjaźnione z Janem Pawłem II. Audycja powstaje w oparciu o materiały dźwiękowe przygotowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Tych poruszających wspomnień można słuchać w dni powszednie o 6.25, 11.45, 16.25 i 20.50. – Niejednokrotnie mam łzy w oczach, kiedy przesłuchuję archiwalne materiały, przygotowując je do emisji na antenie – przyznaje Urszula Kacprzak.

Słuchacze Radia przyznają, że odzyskują chęć do życia, kiedy słyszą słowa Jana Pawła II w audycji „Dobre Słowo – Jan Paweł II” o 10.15, a potem o 16.15. Wyboru najbardziej poruszających papieskich myśli, adekwatnych do bieżących wydarzeń dokonuje Magdalena Gronek. Słowa te krzepią i dają chrześcijańską nadzieję, bo jak często podkreślał polski Papież – „chrześcijanin jest człowiekiem nadziei”. Program ten gości na antenie Radia Warszawa od 5 lat i wielu ludzi zawdzięcza mu powrót do wiary.

Karol Wojtyła zawsze budził świadomość otwartego Kościoła, a jednocześnie podkreślał wagę chrześcijańskiego świadectwa i radykalizmu. Przekonywał, że nie wystarczy tzw. niedzielny katolicyzm, który ogranicza się jedynie do trwania w Kościele, bo ma on niewiele wspólnego z dynamizmem chrztu świętego. Nade wszystko zachęcał do czynu. „Chrześcijaństwo musi żyć w jak najszerszej perspektywie wzrastania” – mówił. Taką perspektywę stwarza Radio Warszawa 106,2.

Jan Paweł II wysoko oceniał wartość katolickich rozgłośni radiowych. Nie raz przypominał, że właśnie one pomagają ludziom w odkrywaniu „piękna i mocy Ewangelii, która jest drogą do zbawienia każdego człowieka”. Na antenie Radia Warszawa Jan Paweł II był, jest i będzie stałym gościem, a zespół Radia dokłada wszelkich starań, by przekazywać wiarę i inspirować do życia chrześcijańskimi wartościami zgodnie z duchem Wielkiego Papieża, pomagając ludziom zrozumieć samych siebie, swoje  powołanie i misję.

Audycje w większości są dostępne na stronie internetowej Radia Warszawa www.radiowarszawa.com.pl i będzie można z nich korzystać także po kanonizacji.

Monika Florek-Mostowska

fot. ks. M. Wedziuk