Jest decyzja Sejmu wobec wotum zaufania dla rządu

fot. flickr.com/sejmrp

Sejm wyraził wotum zaufania wobec gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. Za przyjęciem wniosku premiera głosowało 231 posłów, przeciw było 181, 2 wstrzymało się od głosu.

Szef rządu złożył wniosek w tej sprawie przed południem, argumentując wniosek potrzebą silnego mandatu przed jutrzejszym szczytem Rady Europejskiej. Mateusz Morawiecki podsumował potem dokonania swojego rządu i odpowiadał na pytania posłów.

IAR