Kamienice wracają do zasobów miasta

fot. PAP/Tomasz Gzell

Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich uchyliła reprywatyzację kamienicy przy Łomżyńskiej 44. Stwierdzono również nieważność wydania decyzji zwrotowych w sprawie kolejnych dwóch nieruchomości: przy Noakowskiego 20 i Mokotowskiej 8.

Kamienice przy Noakowskiego 20 i Łomżyńskiej 44 wracają do zasobów miasta. W przypadku nieruchomości przy Mokotowskiej 8 doszło do nieodwracalnych skutków prawnych, dlatego beneficjentki reprywatyzacji mają zwrócić miastu pięć milionów złotych.

W ocenie komisji weryfikacyjnej w przypadku każdej z reprywatyzacji doszło do naruszenia prawa przez prezydent stolicy między innymi poprzez nieustalenie prawidłowego kręgu spadkobierców i niezbadanie przesłanki posiadania. Komisja zwróciła również uwagę na działania sprzeczne z interesem społecznym.

Od środy lokatorzy z kamienic przy Łomżyńskiej 44 i Mokotowskiej 8 mogą kierować do komisji weryfikacyjnej wnioski o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień.

IAR