Kardynał Duka doktorem honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego

Metropolita Pragi i prymas Czech przyjął doktorat honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kard. Dominik Duka w 1979 roku ukończył studia na tej stołecznej uczelni i otrzymał licencjat biblijno-pastoralny.

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. Krzysztof Pawlina nie ma wątpliwości, że honorowy doktorat to zaszczyt dla uczelni.

02_duka_doktorat_zap

Ks. prof. Krzysztof Pawlina podkreślił, że zarówno dla kard. Duki, jak i dla uczelni aktualne jest pytanie o to, jak dziś prowadzić duszpasterstwo w świecie zsekularyzowanym.

01_duka_doktorat_zap

Kard. Dominik Duka jest dominikaninem. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1970 roku. Pięć lat później władze komunistyczne odebrały mu pozwolenie na posługę duszpasterską i przez 15 lat o. Duka pracował jako kreślarz w zakładach Skody w Pilznie. W 1981 roku został skazany na 15 miesięcy więzienia za nielegalną, z punktu widzenia komunistycznych władz, działalność religijną.

W 1998 roku św. Jan Paweł II mianował go biskupem Hradec Králové. Od 2010 roku jest arcybiskupem praskim, z czym łączy się godność prymasa Czech. 18 lutego 2012 roku Benedykt XVI włączył go do Kolegium Kardynalskiego.

fot. Draceane, lic. CC