Kempa: prezydent wsparł antyrodzinną konwencję

Pomimo wielu zastrzeżeń  do tak zwanej konwencji antyprzemocowej Rady Europy, zgłaszanych, między innymi przez polskich biskupów, prezydent Bronisław Komorowski złożył dziś podpis pod dokumentem ratyfikacyjnym.

Beata Kempa z klubu poselskiego Zjednoczona Prawica ocenia, że ta decyzja zaprzecza konserwatywnym poglądom, na które często powołuje się Głowa Państwa.

13.04 Kempa antyrodzinne

Posłanka uważa, że prezydent Bronisław Komorowski wziął na siebie odpowiedzialność za obowiązywanie w Polsce niebezpiecznych zapisów konwencji antyprzemocowej.

13.04 Kempa programy edukacyjne

Polscy biskupi, jak i liczni przedstawiciele środowisk konserwatywnych, apelowali o nie ratyfikowanie przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.  Zwracali uwagę na to, że nie wnosi ona żadnych nowych rozwiązań prawnych chroniących ofiary, a tylko wskazuje tradycję, kulturę, religię i rodzinę jako główne źródło przemocy.