Kobieta w drodze do pracy. Kto pyta nie błądzi

Rola architekta własnej kariery wymaga wysiłku i przygotowania. To wiele godzin pracy nad sobą, odkrywania w sobie mocnych i słabych stron. Wybór i określenie kierunku rozwoju.

Nabywanie nowych umiejętności i kompetencji. I wreszcie akceptacja sytuacji, na które nie mamy wpływu.

O  tym jaka jest siła grupy a jaka pełnego obrazu siebie – w audycji „Kobieta w drodze do pracy” – porozmawiam z paniami z grupy projektowej: Anną, Dorotą, Magdaleną, Emilią i Marzanną.

Na kolejną audycję  „Kobieta w drodze do pracy” zapraszamy za tydzień o godz. 17.35.

fot. Steve-h, lic. CC