Kongres „Europa Christi” w Senacie

fot. www.facebook.com/SenatRP/

W Senacie odbyła się sesja II Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi” poświęcona rechrystianizacji Starego Kontynentu. Celem kongresu jest przypomnienie o chrześcijańskich korzeniach Europy.

Odczytano list od premiera Mateusza Morawieckiego. „Nie sposób zrozumieć Europy bez uznania jej chrześcijańskich korzeni – to one zdecydowały o tożsamości starego kontynentu. Wprost wyrażał to przekonanie papież Polak, wielki patron dzisiejszego spotkania” – napisał w przesłaniu szef rządu. „Nam Polakom szczególnie bliskie jest to chrześcijańskie definiowanie życia, pojmowanego nie tylko w obszarze życia jednostki, ale także w sferze publicznej i obszarach funkcjonowania państwa” – napisał w liście Mateusz Morawiecki.

Odczytano też przesłanie od premiera Węgier. Viktor Orban podkreślił znaczenie przyjaźni Polski i Węgier dla ochrony chrześcijańskich wartości na naszym kontynencie. „Największe zagrożenie tkwi w Europie negującej swoje korzenie chrześcijańskie, będącej milczącą Europą. Nas też może to spotkać, jeśli nie zachowamy naszej tożsamości kulturalnej” – napisał Viktor Orban.

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Müller powiedział, że Polska jest w rdzeniu rechrystianizacji Europy. Dodał, że żadna europejska instytucja nie może narzucać innym swoich wartości. „Rzeczą paradoksalną, absurdalną oraz świadczącą o nieznajomości historii jest to, że poucza się Polskę na temat demokracji. Polska jest tym krajem, gdzie najwięcej w Europie uczyniono dla demokracji, wolności, samostanowienia narodów, godności jednostki ludzkiej – w rozumieniu wartości chrześcijańskich – Polska za nie najwięcej ucierpiała i o nie nazacieklej walczyła” – powiedział kardynał Müller. Dodał, że wśród Polaków znajdują się ludzie, którzy robią filmy, chcąc „zniszczyć i unicestwić tożsamość wewnętrzną, wzbudzić nieufność wobec innych”.

Ksiądz Ireneusz Skubiś – moderator Ruchu „Europa Christi” – powiedział, że na Starym Kontynencie zapomina się o chrześcijańskich korzeniach. „Europa dzisiaj zapomniała i o Bożym Narodzeniu i o Zmartwychwstaniu Pańskim – wyznaje kulturę śmierci, a chrześcijaństwo i Ewangelia mówią o kulturze życia i zmartwychwstania” – zaznaczył ksiądz Skubiś.

Tegoroczna edycja kongresu Ruchu „Europa Christi”, organizowana jest pod hasłem „Wizja Europy w ujęciu świętego Jana Pawła II”, w stulecie Niepodległości Polski i 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Odbywa się od 14 do 22 października w Częstochowie, Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi i Krakowie.

IAR