Koniec z wyrzucaniem śmieci do jednego kosza

fot. Mikołaj Michalecki

Ministerstwo Środowiska chce, żeby każdy mieszkaniec rozdzielał odpady do odpowiednich pojemników. Pomóc w tym mają przepisy, które będą wprowadzać karę za brak segregacji. Osoba, która wyrzuci śmieci do jednego worka, zapłaci co najmniej dwa razy więcej od tej, która posegreguje odpadki.

– Karanie w tym przypadku nie jest najlepszym sposobem – zaznacza dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Marcin Podgórski.

 

– Brakuje przede wszystkim podmiotów, które będą odbierać segregowane odpady – zaznacza Marcin Podgórski.

 

– Największy problem z segregacją odpadów jest w miastach, gdzie działają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W tym przypadku czynnik ekonomiczny może zmobilizować mieszkańców do odpowiednich działań – dodaje radny Mazowsza Michał Grodzki z Prawa i Sprawiedliwości.

 

Ustawa w sprawie segregacji odpadów jest już po pierwszym czytaniu. Zapisom tym sprzeciwiają się przedstawiciele Unii Metropolii Polskich.

Mikołaj Michalecki