Konwencja o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sprzeczna z Konstytucją RP

Te przepisy zaburzą polski porządek prawny i społeczny – alarmują prawnicy z Instytutu Ordo Iuris. Chodzi o Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Rząd Donalda Tuska podpisał ją w 2012 roku. Obecnie trwają intensywnie działania, aby dokument ten ratyfikować.

Jak mówią przedstawiciele Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris konwencja jest sprzeczna  z szeregiem przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi między innymi o bezstronność światopoglądową Państwa – wyjaśnia adwokat Jerzy Kwaśniewski.

12-02-kwasniewski1

Według Jerzego Kwaśniewskiego konwencja ws. zapobiegania przemocy zawiera treści sprzeczne z modelem życia większości Polaków.
Przepisy zobowiązują np. państwo do walki z tzw. stereotypowymi rolami kobiet i mężczyzn.

Oprócz tego konwencja ingeruje w system edukacyjny – dodaje Jerzy Kwaśniewski.

12-02-kwasniewski2

Konwencja wprowadzi do naszego prawa ideologię gender – ostrzega prezes Forum Kobiet Polskich. Ewa Kowalewska powiedziała Radiu Maryja, że nowe przepisy uderzą przede wszystkim w rodziny.

kowalewska

Polska jest 26. państwem, które podpisało konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Rząd chce się zająć wnioskiem w sprawie ratyfikacji konwencji jeszcze w lutym. Wniosek musi zatwierdzić Sejm.

fot. SalFalko, lic. CC