Ksiądz Michał Janocha mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej

W sobotę 9 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej – głównej patronki Warszawy, Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu księdza Michała Janochy biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej i przydzieleniu mu stolicy tytularnej Barica.

Biskup nominat Michał Janocha ma 56 lat. Zajmuje się sztuką bizantyńską i postbizantyńską oraz teologią sztuki. Od 2010 roku jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales. Wcześniej wykładał również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Politechnice Warszawskiej.

W latach 2009-2013 księdz Michal Janocha był ojcem duchownym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od 2013 roku pełni funkcję dyrektora biblioteki seminaryjnej, jest też spowiednikiem alumnów.

Nowy biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej to znawca ikon oraz autor i współautor nagradzanych publikacji na ich temat, między innymi książki: „Ikony w Polsce. Od Średniowiecza do współczesności”.

źr.: nuncjatura.pl

fot. archidiecezja.warszawa.pl