Książka „Wieczór się zbliża i dzień się już chyli”

fot. Krzysztof Jędrasik

Przedstawia kryzys współczesnego świata i Kościoła. Na polskim rynku, ukazała się najnowsza książka kard. Roberta Saraha. Publikacja pt: „Wieczór się zbliża i dzień się już chyli” jest trzecią rozmową duchownego z francuskim eseistą Nicolasem Diatem.

Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, opisuje dramatyczną sytuację świata, który Jego zdaniem stoi nad przepaścią.

– Refleksje kard. Saraha wynikają z jego głębokiej duchowości – mówi Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki.

 

– Najnowsza książka kard. Roberta Saraha zastała wydana przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Publikacja jest dedykowana głównie kapłanom – mówi dyrektor wydawnictwa siostra Stefania Korbuszewska.

 

Książka kard. Roberta Saraha pt: „Wieczór się zbliża i dzień się już chyli”, objęta jest patronatem medialnym Radia Warszawa.

Krzysztof Jędrasik