KWW: Stacja Muzeum i początki warszawskiej kolei

Fot. Dorota Sołowiej / STACJA MUZEUM, (od lewej) Michał Frudziński i Sławomir Majcher

W audycji będziemy gościć w Stacji Muzeum, czyli dawnym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. W przestrzeni Dworca Warszawa Główna przy ul. Towarowej nasi przewodnicy Michał Frudziński i Sławomir Majcher opowiedzą o początkach tego miejsca.

Przeniesiemy się do roku 1845, kiedy to powstała Kolej Warszawsko-Wiedeńska, czyli pierwsza linia kolejowa na ziemiach Królestwa Polskiego. Powiemy o tym, jak bardzo szanowanym społecznie był kiedyś zawód kolejarza, a także o tutejszej kolekcji m.in. o modelu parowozu TR-11, który został wykonany w 1927 roku we Lwowie, i który waży ponad 700 kilo.

Z kolei w drugiej odsłonie warszawskiego Fotoplastikonu opiszemy jego konstrukcję oraz zaprosimy na bezpłatne warsztaty fotograficzne dla dorosłych i na niedzielne spotkania z fotografią dla dzieci tzw. „Leniwe niedziele”.

Kulturalny weekend w Warszawie, piątek 10:30, sobota 11:30

Serdecznie zapraszam,
Dorota Sołowiej