Łączenie wartości chrześcijańskich z biznesem jest możliwe

W Warszawie odbyło się II Ogólnopolskie Forum Chrześcijańskie. W Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zebrali się biznesmeni, menedżerowie, najbogatsi Polacy oraz ludzie mediów.

W gronie prelegentów byli między innymi: radca prawny Roman Trzaskalik, biznesmeni – Krzysztof Jędrzejewski i Jerzy Jamontt, a także dziennikarze: Tomasz Terlikowski, Jacek Karnowski i Marcin Przeciszewski.

Organizatorem Forum Chrześcijańskiego była inicjatywa „Wiara w biznesie”. Jej celem jest integracja przedsiębiorców, dyrektorów, menedżerów, prawników wokół wspólnych wartości wynikających z wiary.

obrazek – forum1

Tegoroczne Forum Chrześcijańskie odbyło się pod hasłem: „Drogi do sukcesu: Jedność”.

Patronat nad wydarzeniem sprawowało Radio Warszawa.

fot. wiarawbiznesie.pl