„Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940-2014” Witold Wasilewski. Czyta: Maciej Kowalik

Zapraszamy od poniedziałku do piątku o godz. 14:15.

Zbrodnia katyńska na narodzie polskim, skazana przez dziesiątki lat na zakłamanie lub zapomnienie, była najstraszniejszym owocem komunistycznej ideologii i moskiewskiego imperializmu. Cały czas trwa walka o wyjaśnienie wszystkich aspektów ludobójstwa z 1940 r., jego sprawiedliwe osądzenie, a przede wszystkim o to, by w świadomości historycznej Polaków i innych narodów obecna była prawda o Katyniu. Kluczem do tej obecności jest pogłębianie i popularyzowanie wiedzy o sprawie katyńskiej, publikacja ta ma być w zamiarze autora małą cegiełką w rosnącym, pomimo trudności, murze rzetelnej wiedzy o Katyniu. Wiedzy, która wraz z moralnością stanowi najlepszą obronę przed kłamstwem i relatywizmem.
Zapraszamy do słuchania na antenie Radia Warszawa.

 

„Mocni ludzie” – Antoni Ferdynand Ossendowski. Czyta: Mateusz Grydlik.

Do wysłuchania audiobooka zapraszamy w sobotę i niedzielę o godz. 14:15.

Książka, którą prezentujemy w formie audiobooka na antenie Radia Warszawa, opisuje los porucznika Władysława Lisa, zesłanego na Syberię za udział w wojnie polsko-rosyjskiej. Jego żona, Julianna, dobrowolnie dołącza do niego, by razem osiedlić się w wiosce Narym. Dzięki swej pracowitości, uczciwości i dobroci, szybko nawiązują serdeczną więź z mieszkańcami, opierającą się na wzajemnej pomocy. Bohaterowie są wzorem cnót i wartości, takich jak sprawiedliwość, męstwo, patriotyzm, wytrwałość, empatia, braterstwo, miłość małżeńska, walka o wolność. Są ludźmi prawdziwie mocnymi, którzy wzbudzają podziw i inspirują.