Leśnicy pielgrzymowali na Jasną Górę

Z udziałem ponad siedmiu tysięcy osób na Jasnej Górze odbyła się w sobotę pielgrzymka pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej, parków narodowych, przemysłu drzewnego i szkół leśnych.

W homilii biskup Tadeusz Lityński, krajowy duszpasterz leśników, zachęcając do współpracy w dziele przemiany świata, podkreślał, że nie może w tym działaniu zabraknąć wierności Ewangelii.

Strażnicy polskiej przyrody prosili o jak najlepsze wypełnianie swojej podstawowej misji kształtowania różnorodności biologicznej środowiska, troski o bezpieczeństwo ekologiczne i bezpieczeństwo terytorialne, bo jak mówi Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych nie ma suwerenności bez ziemi.

Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Chrzest Polski źródłem chrześcijańskiej tożsamości leśników”.

Polska pod względem posiadanej powierzchni lasów znajduje się w europejskiej czołówce. Zajmują one prawie trzydzieści procent terytorium kraju, rosną na obszarze ponad dziewięciu milionów hektarów. Polska zajmuje piąte miejsce producentów surowca drzewnego w Unii Europejskiej. W samych Lasach Państwowych zatrudnienie znalazło dwadzieścia pięć tysięcy osób.

KAI

fot. facebook.com