Mazowieccy radni za zmianą trasy linii wysokiego napięcia

fot. Mikołaj Michalecki

Mazowieccy urzędnicy rozpoczną kolejny proces projektowania linii wysokiego napięcia. Sejmik województwa mazowieckiego przyjął stanowisko dotyczące niezwłocznego zakończenia prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Ma to związek z planowaną budową linii energetycznej 400kV Kozienice-Ołtarzew.

Jak wskazuje radny Sejmiku Krzysztof Strzałkowski, obecny plan inwestycji powoduje wiele protestów mieszkańców.

 

– Przy projektowaniu obecnego planu zabrakło odpowiednich konsultacji społecznych – podkreśla Strzałkowski.

 

Jak zapowiadają mazowieccy radni, projekt planu powinien zostać przedłożony do konsultacji społecznych na przełomie czerwca i lipca 2018 roku. Następnie zostanie on uchwalony przez Sejmik we wrześniu.

Mikołaj Michalecki