Mijają 32 lata od III pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny

Papieska wizyta rozpoczęta 8 czerwca 1987 roku, trwała 7 dni. Ojciec Święty odwiedził między innymi Warszawę, Lublin, Tarnów, Szczecin, Gdańsk, Częstochowę i Łódź. Wziął udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym. 

Swoje homilie papież poświęcił głównie eucharystii oraz jej związkom z innymi sakramentami w życiu osobistym i społecznym. Dokonał dwóch beatyfikacji: w Tarnowie – Karoliny Kózkówny, a w Warszawie – biskupa Michała Kozala, więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau.

Jan Paweł II spotkał się między innymi z przedstawicielami kościołów innych wyznań, członkami Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, młodzieżą, ludźmi pracy oraz świata kultury. Dwukrotnie rozmawiał z przewodniczącym Rady Państwa generałem Wojciechem Jaruzelskim, spotkał się z Lechem Wałęsą i jego rodziną. Rodacy zapamiętali papieża pochylonego w modlitwie przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki.
Już pierwszego dnia pielgrzymki – 8 czerwca – w przemówieniu do władz na Zamku Królewskim papież podkreślił, że budowanie pokoju społecznego trzeba zaczynać od człowieka. Winien on być podmiotem, a nie – przedmiotem działań instytucji państwowych:

 

Jednym z ważniejszych wydarzeń tej pielgrzymki była msza na gdańskiej Zaspie, 12 czerwca, z udziałem ludzi pracy. Jan Paweł II mówił o godności pracy i ważności porozumień gdańskich. Papież podkreślił, że idea solidarności międzyludzkiej powinna mieć pierwszeństwo przed ideą walki:

 

Podczas trzeciej papieskiej pielgrzymki do ojczyzny – odwrotnie niż w poprzednich – komunistyczne władze zaleciły transmitowanie w telewizji większości wydarzeń. Chodziło o to, by ludzie pozostali w domach oglądając papieża, a nie gromadzili się na mszach. Mimo to w spotkaniach z Janem Pawłem II uczestniczyło ponad 5 milionów Polaków, a blisko półtora miliona zgromadziło się na trasach przejazdu.

IAR