Minister Jacek Czaputowicz w USA o polskiej tolerancji religijnej

fot. pl.wikipedia.org/ Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki

Przebywający w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział, że tradycję tolerancji religijnej Polska chce przełożyć na obecne działania na arenie międzynarodowej. Minister wziął udział w konferencji na temat wolności religijnej, zorganizowanej przez amerykański Departament Stanu.

Zarówno w debacie w Departamencie Stanu jak i później podczas spotkania z dziennikarzami, minister Czaputowicz podkreślał, że Polska przez wieki udzielała schronienia różnym grupom religijnym – osobom prawosławnym, muzułmańskim Tartarom czy Żydom.

– Mamy tradycję tolerancji religijnej co chcemy przenieść na stosunki międzynarodowe – podkreślił minister.

Jacek Czaputowicz przypomniał, że z inicjatywy Polski 22 sierpnia ogłoszono „Dniem upamiętnienia ofiar aktów przemocy na tle religijnym lub wyznaniowym”. Tego dnia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Polska organizuje debatę na temat stanu wolności religijnej na świecie.

– Chodzi o to by nie zapomnieć o ofiarach przemocy na tle religijnym oraz nieść pomoc osobom, które przetrwały takie represje – podkreślił minister.

Na zakończenie uczestnicy konferencji 29 krajów przyjęli deklarację, w której wezwali rządy wszystkich krajów świata, by respektowały prawo każdego człowieka do wyboru i praktykowania religii albo nie wyznawania żadnej.

IAR