Mniej umów śmieciowych? Rząd chce zmian w prawie

Premier Donald Tusk rozpoczyna walkę z umowami śmieciowymi. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu ministrowie zajmują się pierwszym projektem zmian dotyczących tej formy zatrudnienia.

Nowe propozycje przepisów zakładają większą ochronę ubezpieczeniową pracujących na umowy zlecenia oraz wprowadzenie składek od  wynagrodzeń członków rad nadzorczych. W ten sposób wielu firmom nie będzie się opłacało zatrudniać na umowy zlecenia zamiast na umowy o pracę. Jednak jak zaznacza Marek Lewandowski z NSZZ Solidarność – propozycje rządu w niewielkim stopniu realizują postulaty związkowców.
4-03-lewandowski1

Omawiany dzisiaj projekt  da pierwsze korzyści dopiero za kilkanaście miesięcy. Jak przyznaje Marek Lewandowski – na polskim rynku pracy potrzeba więcej zmian.

4-03-lewandowski2

Zmiany w sprawie umów śmieciowych premier Donald Tusk zapowiedział w grudniu zeszłego roku. Docelowe regulacje dotyczące form zatrudnienia mają być wprowadzone w ciągu dwóch najbliższych lat.

Fot. Fotolia