Modlili się w intencji matek

fot. Artur Szczygielski

O godzinie 13.15 w parafii pod wezwaniem błogosławionego Władysława z Gielniowa odprawiono Mszę Świętą w intencji matek pragnących i oczekujących potomstwa.

Przeżywamy dziś 26 niedzielę zwykłą w kościele katolickim. Duchowni odprawiają Msze Święte w sztach liturgicznych koloru zielonego, a po Psalmie czytany jest fragment Ewangelii według św. Mateusza.

Artur Szczygielski