Modlitwa za dzieło misyjne Kościoła

Radykalne pójście za Chrystusem to najskuteczniejszy środek ewangelizacji – podkreślił ks. prał Tomasz Atłas. W związku z przypadającym 1 października Misyjnym Dniem  Sióstr Zakonnych, któremu patronuje św. Teresa z Lisieux, w stołecznym kościele sióstr wizytek odbyło się spotkanie osób konsekrowanych z  Warszawy i okolic.

W czasie uroczystej Mszy św. modlono się za misjonarki i całe dzieło misyjne Kościoła. Liturgii przewodniczył  Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. prał Tomasz Atłas.

W homilii podkreślił on , że ewangelizacja jest obowiązkiem i prawem każdego chrześcijanina.

29-09 ksA_misje

Ks. Atłas zwrócił także uwagę, że najskuteczniejszym środkiem głoszenia Dobrej Nowiny jest podążanie drogą Chrystusa.

29-09 ksA_Jezus

Na zakończenie, z okazji zbliżającego się roku Życia Konsekrowanego, ks. Atłas życzył siostrom odnowienia charyzmatów, w tym zwłaszcza charyzmatu ewangelizacji.

Po mszy św. doświadczeniem pracy w Sudanie podzieliła się s. Teresa Roszkowska ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

fot. C Jill Reed, lic. CC