Najwyższa Izba Kontroli bije na alarm

Po podwyższeniu progu finansowego pozwalającego na zakupy bez stosowania Prawa zamówień publicznych, wzrosła liczba i wartość transakcji prowadzonych bez przetargów. Izba na potrzeby raportu zbadała zakupy jednostek publicznych, w tym komend policji, prokuratur oraz zarządów dróg.

Obecnie, aby zakupić nowy sprzęt czy usługi bez przetargu, ich wartość może wynieść do 30 tysięcy euro.

Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej powiedział w poranku „Siódma9” na antenie Radia Warszawa, że jeden z najbardziej skrajnych przykładów wykorzystania tego prawa pochodzi z jednej z lubelskich komend policji.

 

Tomasz Żółciak dodał, że wzrost liczby i wartości transakcji bez przetargów często wynika ze stosowania sztuczek obchodzenia prawa.

 

NIK zwraca uwagę, że od czterech lat zwiększonych progów, wartość zamówień publicznych z przeprowadzonym przetargiem spadła o prawie 40 miliardów złotych. Wzrosła jednocześnie wartość zamówień bez przetargów, która w 2013 roku wynosiła prawie 24 miliardy złotych, a 3 lata później już ponad 34 miliardy.

Artur Szczygielski
Cała rozmowa: