Neoprezbiterzy na Jasnej Górze

fot. www.facebook.com/pg/pielgrzymkaWAPM

Święcenia prezbiteratu przyjęli 1 czerwca z rąk bp. Romualda Kamińskiego, dziś (5 czerwca) Matce Bożej powierzają czas swojej kapłańskiej posługi, jaką pełnić będą w Chrystusowej owczarni.

Ks. Karol Wejda swoją drogę do kapłaństwa już na samym początku oddał Maryi.

 

Duchowym patronem rocznika seminaryjnego młodych kapłanów był kard. Stefan Wyszyński, ale każdy z nich ma też przed oczyma indywidualne autorytety kapłańskiego życia.

 

W tym roku święcenia kapłańskie przyjęło 9 diakonów diec. warszawsko – praskiej, której patronuje Najświętsza Maryja Panna Zwycięska.

IB/Radio Jasna Góra