Niebezpieczna konwencja

‚Pod jej piękną nazwą kryje się wielkie niebezpieczeństwo’.

Tymi słowami prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia dr Antoni Zięba określa Konwencję Rady Europy ‚o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej’.

Od piątku zapisy konwencji zaczęły obowiązywać w większości państw europejskich, które ją ratyfikowały.
Polska podpisała dokument w 2012 roku, ale jeszcze go nie ratyfikowała.

Jak mówi dr Zięba – konwencja, pod szczytnym hasłem walki z przemocą, w rzeczywistości promuje ideologię gender.
zieba1

Dokument Rady Europy ukazuje religię i małżeństwo jako rzekome źródło przemocy wobec kobiet – dodaje Antoni Zięba.
zieba2

Do 30 lipca konwencję ratyfikowało 14 państw Europy.
Kraje, które jeszcze tego nie zrobiły, to – obok Polski – także: Belgia, Niemcy, Holandia i Wielka Brytania.