Niemieckie władze kontra radykalni islamiści

fot. Twitter/PolizeiHamburg

Akcja przeciwko terrorystom w Niemczech. Funkcjonariusze przeszukali we wtorek dwieśćie domów i biur osób związanych z islamskim stowarzyszeniem „Prawdziwa religia”.

Policja sprawdzała także meczety i obozy dla uchodźców. Szukano broni i materiałów wybuchowych.

– Jak ocenia publicysta Bogdan Dobosz, w Europie Zachodniej istnieją warunki sprzyjające rozwojowi terroryzmu.

 

– Współczesny terroryzm jest trudny do pokonania – przyznaje Bogdan Dobosz.

 

Niemieckie władze zapewniły, że wtorkowa operacja nie była związana z konkretnym zagrożeniem terrorystycznym.

Kontrwywiad szacuje, że w Niemczech jest ponad tysiąc radykalnych przywódców islamskich uważanych za potencjalnych terrorystów.

Krzysztof Jędrasik