NIK krytycznie o funkcjonowaniu ministerstw

Ministerstwa nie wiedzą czym mają się zajmować, ani nie umieją sprawdzać czy ich praca daje efekty. Częstym problemem działania ministerstw jest brak właściwej definicji ich celów i zadań. Nie potrafią także sprawdzać efektywności swojej pracy – tak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

NIK zbadała sześć ministerstw pod kątem systemu zarządzania związanego z realizacją celów i osiągniętymi rezultatami.

Kierownicy poszczególnych jednostek w sposób formalny wywiązywali się ze swoich zobowiązań – mówi rzecznik NIK Paweł Biedziak

biedziak1

Najczęstszym problemem jest jednak brak efektywnej realizacji celów – dodaje Paweł Biedziak.

biedziak2

NIK sprawdziła działanie kontroli zarządczej w Ministerstwach: Sprawiedliwości, Finansów, Gospodarki, Obrony Narodowej, Rolnictwa i Kultury. Badanie odbyło się w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2014.

fot. Wikipedia/prajargo