NIK o zmarnowanych latach we wdrażaniu w Polsce czystych technologii węglowych

Najwyzsza Izba KontroliPolska nieskutecznie wdraża czyste technologie węglowe – wskazuje Najwyższa Izba Kontroli. Zgazowanie węgla to szansa na dostosowanie się do unijnych wymogów oraz lepsze wykorzystanie ogromnych zasobów.

Według NIK-u ostatnie lata zostały zmarnowane, ponieważ w Ministerstwie Gospodarki nie wypracowano żadnego planu badawczego i inwestycyjnego.

Przedsiębiorcy powinni uzyskać wsparcie we wdrażaniu czystych technologii – podkreśla prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Potrzebne są również zmiany w prawie – dodaje Krzysztof Kwiatkowski.

W ocenie NIK-u szansa na wdrożenie technologii podziemnego zgazowania węgla, która mogłaby zwiększyć popyt na surowiec, pojawi się najwcześniej w 2030 roku.

fot. nik.gov.pl