Niższe opłaty za wodę i odbiór ścieków w Warszawie

Nowe ceny w stolicy już obowiązują. Obniżka była możliwa dzięki dotacjom unijnym i restrukturyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Mówi prezes MPWiK Renata Tomusiak.

 

Zmiany cen nie wpłyną na właściwe funkcjonowanie spółki – mówi wiceprezydent stolicy Wilold Pahl.

 

Obecnie klienci MPWiK zapłacą za 1 metr sześcienny wody: 3,89 zł, a za odbiór ścieków: 5,96 zł.

Krzysztof Jędrasik