Nowy rok Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

fot. Magdalena Gronek

Służba strażacka to przede wszystkim powołanie – podkreślił biskup Romuald Kamiński.

Mszą św. w katedrze warszawsko-praskiej, gdzie mieszczą się relikwie św. Floriana Męczennika – patrona strażaków, zainaugurowano nowy rok akademicki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Jest to jedyna w kraju i jedna z nielicznych na świecie wyższa państwowa uczelnia kształcąca pożarniczą kadrę oficerską, oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego.

W czasie homilii bp Kamiński podkreślił rolę ogniska rodzinnego. Zwrócił uwagę, że jest ono pierwszym miejscem gdzie kształtuje się osobowość człowieka i gdzie odczytuje on swoje powołanie do służby Bogu i ludziom.

 

Właściwie odczytane powołanie jest źródłem radości – mówił biskup warszawsko-praski.

 

Studia stacjonarne na pierwszym roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej podjęło w tym roku 91 osób.

Uczelnia ma dwa wydziały: Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

Magdalena Gronek