O doświadczeniach 25 lat polskiej samorządności

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza w czwartek 23 kwietnia na naukowe forum: „Samorządność – Wspólnota – Rozwój. I Ogólnopolski Kongres Miast i Obszarów Rustykalnych – 25 lat Samorządności w Polsce”.

Spotkanie organizowane jest z myślą o zainteresowanych teoretycznym i praktycznym wymiarem konstytuowania się struktur samorządu terytorialnego, szczególnie w aspekcie posttransformacyjnych procesów decentralizacji.
Prelegenci reprezentujący różne środowiska samorządowców, ekspertów oraz socjologów miasta i wsi, podzielą się swoim doświadczeniem wynikającym z funkcjonowania w strukturach samorządowych lub będącym wynikiem systematycznych badań nad polską recepcją idei samorządności.

fot. organizatorzy