Obchodzimy Dzień Świętości Życia

dziecko paluszkiDzień Świętości Życia powinniśmy obchodzić z radością – zachęca Paweł Kwaśniak. Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Dla Życia i Rodziny podkreśla, że święto to powinno być czasem wdzięczności Bogu za dar istnienia.

Dzień Świętości Życia obchodzony jest 25 marca. Jednak ze względu na Triduum Pachalne w tym roku został on przesunięty na 4 kwietnia.

Głównym celem tego święta jest budzenie w sumieniach, w rodzinach i w społeczeństwie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia niezależnie od jego kondycji.

Paweł Kwaśniak dodaje, że nie tylko w samo święto, ale także w najbliższych tygodniach, odbędzie się wiele inicjatyw promujących życie.

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki „Evangelium Vitae”, ogłoszonej w 1995 roku.

Trzy lata później Episkopat Polski podjął uchwałę, że w naszym kraju Dzień Świętości Życia będzie obchodzony 25 marca.