Odbył się diecezjalny zjazd przedstawicieli Parafialnych Zespołów Caritas

fot. caritas.pl

W czasie spotkania rozmawiano o usprawnieniu wzajemnej współpracy i możliwościach bardziej efektywnego wychodzenia z pomocą do osób w trudnej sytuacji życiowej. Omówiono również plany akcji na nowy rok.

Swoją troską Parafialne Zespoły Caritas obejmują ludzi ubogich, starszych i chorych, którzy mieszkają w terenie parafii.
Mówi dyrektor diecezjalnej Caritas, ksiądz Kamil Chojnacki .

Większość działań Parafialne Zespoły Caritas opiera się na gromadzeniu i rozdawaniu najbardziej potrzebującym żywności i ubrań.
Jak to robić zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dowiadują się w czasie takich spotkań jak dzisiejsze.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej czynnie działa 57 Parafialnych Zespołów Caritas w których zaangażowanych jest ponad tysiąc wolontariuszy.

Magdalena Gronek