Ogólnopolskie rekolekcje i pielgrzymka Służby Zdrowia

Wraz z Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia zapraszamy wszystkich wykonujących zawody medyczne do udziału w rekolekcjach i 90. ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Szczegóły obu wydarzeń podajemy poniżej.